Username
  Password
  สมัครสมาชิก
Cigsbuster Game

จาก เกมเปิดโปงธุรกิจบุหรี่เรื่อง Cigs Buster เกมคอมพิวเตอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่เรื่องแรกของประเทศไทย สื่อรณรงค์รูปแบบใหม่ล่าสุด ของ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อสนับสนุน

การรู้เท่าทันการตลาดของบริษัทบุหรี่ จากความสนุกแทรกด้วยสาระตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหน้าสุดท้าย  ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของนักเล่นเกมกลายเป็น

กลุ่ม  Cigs Buster Club  กลุ่มเยาวชนผู้ก่อการดี แนวร่วมสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

 

สุดแจ่ม!! เวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์:กลไกในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่
สุดแจ่ม!! เวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติ้งภาพยนตร์:กลไกในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมเสวนาในเวทีสาธารณะ เรื่อง เรตติงภาพยนตร์ : กลไกในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ...


กิจกรรมดีๆในเวทีเยาวชน เนื่องในวันเยาชนแห่งชาติ
กิจกรรมดีๆในเวทีเยาวชน เนื่องในวันเยาชนแห่งชาติ

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในเวทีเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห...


โครงการประกวด ออกแบบลายเสื้อ ยืด ยืด ระดับมัธยมศึกษา จาก Cigs Buster Club
โครงการประกวด ออกแบบลายเสื้อ ยืด ยืด ระดับมัธยมศึกษา จาก Cigs Buster Club

โครงการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด ระดับมัธยมศึกษา โครงการ เสื้อ ยืด ยืด ครั้งที่ 1 โดย Cigs Buster Cl...


CigsBusterClub รับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมทำกิจกรรมดีๆ
CigsBusterClub รับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมทำกิจกรรมดีๆ

CigsBusterClub รับสมัคร อาสาสมัคร ร่วมทำกิจกรรมดีๆต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต ขอเชิญเพื่อนๆที่ต้องการร...


แจกบัตรภาพยนตร์รอบพิเศษ
แจกบัตรภาพยนตร์รอบพิเศษ

แจกบัตรภาพยนตร์รอบพิเศษ "รากเรา" และหนังสั้นเยาวชนปิ๊งส์"จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"...


หวังสื่อวัยมันไร้ควันบุหรี่สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่
หวังสื่อวัยมันไร้ควันบุหรี่สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

หวังสื่อวัยมันไร้ควันบุหรี่สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลกป...


รวมพลัง Smoke Free Society สร้างสังคมปลอดบุหรี่
รวมพลัง Smoke Free Society สร้างสังคมปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์เพื...


พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Popular Vote โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา”คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่”
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Popular Vote โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา”คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่”

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Popular Vote โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา”คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่”...