Username
  Password
  สมัครสมาชิก
Cigsbuster Game

บุหรี่ส่งผลสมองเสื่อมเร็ว 

 

เผยรายงานการวิจัยจากคิงส์คอลเลจ ลอนดอน ที่พบว่า การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อความจำ การเรียนรู้ และความสามารถการวิเคราะห์ของสมอง

 

รายละเอียด

http://bit.ly/16WTNs7